Droga do własnego M – program Mieszkanie Plus

Droga do własnego M – program Mieszkanie Plus

Rządowy program Mieszkanie Plus, to jeden z głównych filarów  Narodowego Programu Mieszkaniowego. Głównym celem jest wybudowanie takiej ilości mieszkań, aby zabezpieczyć potrzeby Polaków w tym zakresie. Czy plany budowy milionów mieszkań są realizowane? Jaki jest obecny stan programu Mieszkanie Plus?

Założenia programu Mieszkanie +

Mieszkanie Plus to program, który kierowany jest do osób, które nie mają szans na skorzystanie z kredytu hipotecznego na zakup mieszkania czy budowę własnego domu. Program jest naturalną kontynuacją Mieszkania dla Młodych oraz Rodzina na Swoim – dwóch bardzo popularnych programów wspieranych przez rząd, dzięki którym osoby o niższych dochodach mogły liczyć na pomoc przy spłacie kredytu. Mieszkanie Plus daje możliwość zamieszkania w nowym lokum na zasadzie najmu. Po latach istnieje możliwość wykupienia mieszkania na własność. 

Aby być beneficjentem należy spełnić szereg warunków, głównie związanych z miesięcznym dochodem na członka rodziny.

W przeciwieństwie do poprzednich programów Mieszkanie Plus nie jest wyłącznie dla ludzi młodych – nie ma górnej granicy wiekowej ograniczającej możliwość najmu mieszkania. Wprawdzie pierwszeństwo mają rodziny wielodzietne i osoby o niskich dochodach, ale podstawowym kryterium jest płynność finansowa osoby wynajmującej – w praktyce każdy, kto może zapłacić co miesiąc czynsz w określonej wysokości, może być uczestnikiem rządowego programu mieszkaniowego.

Różne opcje wynajmu

Program realizowany jest w dwóch opcjach: niekomercyjnej, w której wynajem może się  skończyć nabyciem prawa własności do mieszkania oraz w wersji komercyjnej, gdzie wynajmujący mając umowę z samorządem lub BGK Nieruchomości na czas określony nie będzie mógł wykupić mieszkania. Generalnie na etapie powstawania lokali trudno jest ocenić, ile z nich to będą lokale komercyjne a ile na wynajem z możliwością wykupu.

Sukces czy porażka – obecny stan realizacji programu

O tym, że program nie jest realizowany w stopniu należytym może świadczyć fakt, że nawet najbardziej optymistycznie nastawieni politycy z obozu rządowego nie mówią o programie wiele. Właściwie nie mówią o nim wcale. Trudna jest do oszacowania liczba mieszkań oddanych w ramach Mieszkania Plus – są to raczej pojedyncze, rzadkie przypadki. Również niewielka jest liczba samorządów, które zgłosiły potrzebę budowy tego rodzaju mieszkań na swoim terenie.

16 maja znowelizowano przepisy dotyczące działania Krajowego Zasobu Nieruchomości – instytucji odpowiedzialnej za realizację programu. Czy nowelizacja spowoduje zmiany w działaniu KZN i doprowadzi do sukcesu – trudno przewidzieć. Optymiści twierdzą, że wysyp mieszkań z programu Mieszkanie Plus nastąpi za dwa – trzy lata. Taką informację można przeczytać na oficjalnych stronach programu. Pesymiści uważają, że realizacja programu jest zagrożona i „plus” w nazwie należy zamienić na wielki „minus”.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Porady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *